رابط نشیمنگاه دیسک تماسی سیستم اتصال زمین قطار

Contact disc carrier adapter of grounding contact system
 
 
رابط نشیمنگاه دیسک تماسی سیستم اتصال زمین قطار
 

قطعه رابط نشیمنگاه دیسک تماسی یا Contact disc carrier adapter در سیستم اتصال زمین قطارهای شهری یا مترو، یکی از قطعات تولیدی کمپانی شونک Schunk آلمان با پارت نامبر 51.49.1031.00 می باشد. این قطعه که از آلیاژهای مخصوص برنزی می باشد، وظیفه رابط بین Contact disc carrier و محور قطار را دارد.

معرفی محصول

اتصال زمین اساساً به عنوان یک مسیر با مقاومت کم برای برگشت جریان الکتریکی از قطعات ثابت به چرخان در قطار های شهری و متروها عمل می کند.

عملکرد اصلی اتصال زمین عبارتند از:

  • انتقال جریان فعال (جریان مصرفی موتور ترکشن، سیستم APS و...)
  • انتقال جریان سیگنال (سیستم علائم)
  • زمین حفاظتی
قطعه رابط نشیمنگاه دیسک تماسی یا Contact disc carrier adapter در سیستم اتصال زمین قطارهای شهری یا مترو، یکی از قطعات تولیدی کمپانی شونک Schunk آلمان با پارت نامبر 51.49.1031.00 می باشد. این قطعه که از آلیاژهای مخصوص برنزی می باشد، وظیفه رابط بین Contact disc carrier و محور قطار را دارد.
در ساخت این قطعه، انتخاب نوع آلیاژ و تلرانس های ماشین کاری، جهت حصول اطمینان از حداقل مقاومت الکتریکی حائز اهمیت می باشد
 
 


 
 
محصولات مرتبط