برد سنسور فیلتیه FP Sensor
 

  • برد سنسور ضخامت فیتیله نساجی

  • .عملکرد کاملا مشابه نمونه اصلی

معرفی محصول

سنسور فیتیله FP Sensor، از یک قسمت اندازه گیر شامل استرین گیج و فیکسچر مکانیکی و یک برد سنسور تشکیل شده است. برد سنسور FP Sensor وظیفه تقویت سیگنال خروجی استرین گیج و تبدیل آن به یک سیگنال استاندارد 10- تا 10+ ولت را دارد. گین و آفست خروجی توسط دو پتانسیومتر قابل تنظیم است.

قطعات روی برد سنسور فیتیله FP Sensor، از رده خارج هستند و آزونیک این برد را با قطعات بروز و با کیفیت طراحی و ساخته است. 
 
محصولات مرتبط