نوشته هایی با برچسب "کالیبراتور"

کالیبراسیون میانی

کالیبراسیون میانی

کلیه تجهیزات و وسایلی که با اندازه گیری پارامترهای مختلف کار می کنند هرساله نیاز دارند تا مورد سنجش دقت (کالیبراسیون) قرار گیرند. این امر خصوصا در تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق بسیار حیاتی بوده چرا که صحت عملکرد دستگاه بستگی به کالیبره بودن آن دارد. در این خصوص هرساله علاوه بر کالیبراسیون سالیانه شرکت […]

ادامه مطلب