تنسایل

دستگاه تست کشش و فشار (تنسایل یونیورسال) آزونیک در نیروهای مختلف با مکانیزم بال اسکرو طراحی شده و ساخته می گردد. این تجهیزات با فک های متنوع بسته به کاربرد مورد نظر به مشتریان عزیز ارائه گردیده و نتایج آزمون را کاملا مطابق استاندارد بصورت فایل اکسل ارائه می کند. دستگاهای فشار و کشش یونیورسال آزونیک در رنج های متنوع 0.5 ،

2 ، 5 و 15 تن طراحی و ساخته می گردد.