هیدرواستاتیک

یونیت های هیدرواستاتیک یا فشار آزونیک در رنج های فشار گوناگون برای کاربردهای متنوع طراحی و ساخته می گردد. امکان ساخت طبق سفارش مشتری با قطعات استاندارد سفارشی و همچنین انتخاب رنگ دلخواه موجود بوده و گواهی کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری به همراه دستگاه به نام آزمایشگاه مشتری تحویل می گردد.

این تجهیزات در فشارهای 3.5 بار برای تست لوله و اتصالات فاضلابی ، 100 بار برای تست لوله های PP، PE، PVCو … و در فشارهای 450 و 600 بار برای تست سیلندرهای فلزی بدون درز (CNG) قابل استفاده می باشند.