عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

گواهی عضویت

شرکت سنجش ره آورد نیکان، فعال در زمینه های الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر، خدمات خود را در عرصه های طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی و الکترونیکی با برند آزونیک ارائه می نماید. این شرکت بدلیل ارائه ی چند محصول دانش بنیان، به عضویت انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی درآمده است.