چهاردهمین دوره نمایشگاه برق و الکترونیک مشهد

شرکت در نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 98