برد سیستم اعلام حریق E3I020

E3I020 FC700A Fire detection system

برد E3I020 یکی از بردهای سیستم اعلام حریق مدل FC700A SIEMENS بوده و واسط ایزولاسیون سیگنالهای اعلان حریق در ارتباط با کنترلر پرینتر و سیستم BMS است.

این برد توسط آزونیک بومی سازی شده و عملکرد ایزولاسیون ولتاژ آن تا 500 ولت DC تست شده است.

برد E3I020 به سفارش شهرداری مشهد برای سازمان بهره برداری قطار شهری مهندسی معکوس و تحویل شده است.