برد حفاظت IGBT

در مداراتی که احتمال اتصال کوتاه در سوئیچ های قدرت وجود دارد، از درایو گیت های با قابلیت حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده می شود، این درایورها، اتصال کوتاه در سوئیچ های قدرت را تشخیص داده و قبل از خرابی قطعه قدرت، درایو آن را قطع می کند استفاده از این نوع درایور، به میزان زیادی خرابی در سوئیچ ها را کاهش می دهد.
این مدار درایور و حفاظت گیت تاکنون روی 80 تجهیز اینورتر نصب شده و بهینه سازی سیستم با رضایت مشتریان همراه بوده است.