پرس 60 تن دریچه و حوضچه

پرس 60 تن دریچه و حوضچه مدل AZS-PRS-600


 • دقت اندازه گیری نیروی 10N
 • فاصله ستون ها 900 میلی متر
 • کورس جابه‌جایی شفت 600 mm
 • سیستم کاری الکتروسروهیدرولیک
 • دقت اندازه گیری جابه‌جایی 0.005 mm
 • اندازه گیری جابه‌جایی انکدر نوری خطی
 • خطای اندازه گیری نیرو کمتر از 0/02 درصد
 • ظرفیت اعمال نیروی فشاری 600 KN و کششی KN 600
 • قابلیت انجام آزمون دریچه و کلاف تا قطر خارجی 900 میلی متر
 • شامل تمامی بلوکه های آرمون مطابق پیوست چ استاندارد ملی 14976
 • شامل فک ها و فیکسچرهای مورد نیاز برای بارگذاری و کشش پله
 • قابلیت انجام آزمون های عمومی بارگذاری تا 600 KN کششی 350 KN
 • انجام خودکار تمامی آزمون های بار گذاری دریچه ها تا D400 مطابق استاندارد ملی 14976 و BS124
 • نرم افزار اختصاصی با قابلیت ارائه گزارش آزمون دریچه مطابق استاندارد ملی 14976 و آزمون پله مطابق استاندارد ملی 12027
 • دارای صفحه نمایش لمسی 7 اینچ با قابلیت انجام آزمون بدون نیاز به کامپیوتر ملی 12027
 • انجام خودکار تمامی آزمون های بارگذاری و کشش پله مطابق استاندارد ملی 12027 و BS13101


دریافت کاتالوگ.