کالیبراسیون میانی

کلیه تجهیزات و وسایلی که با اندازه گیری پارامترهای مختلف کار می کنند هرساله نیاز دارند تا مورد سنجش دقت (کالیبراسیون) قرار گیرند. این امر خصوصا در تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق بسیار حیاتی بوده چرا که صحت عملکرد دستگاه بستگی به کالیبره بودن آن دارد.

در این خصوص هرساله علاوه بر کالیبراسیون سالیانه شرکت ها موظف به انجام فرایندی به نام کالیبراسیون میانی یا به اصطلاح کنترل میانی هستند تا در این دوره از صحت عملکرد تجهیزات خود مطمئن شوند.

آزونیک با بررسی موارد بسیار تا کنون موفق به ساخت دستگاه کالیبراتور پرتابل برای سه پارامتر دما، فشار و نیرو شده است.

  • کالیبراتور نیرو (N)
  • کالیبراتور فشار (Pa)
  • کالیبراتور دما (C)

تجهیزاتی هستند که با استفاده از دانش بومی ساخته شده اند و علاوه بر پرتابل بودن می توانند با دقت مناسب پارامترهای مختلف را مورد سنجش قرار دهند و به این ترتیب دیگر نیازی به انتقال دستگاه ها به آزمایشگاه کالیبراسیون نیست.