مهندسی معکوس برد

مهندسی معکوس برد PCB روشی برای کپی مدار چاپی، شبیه سازی یا تکثیر ان است.در این فرایند دقیقا همان برد اصلی ساخته می شود و همان قطعات برد اصلی تهیه شده و روی برد مونتاژ می شود. اما گاهی در طی فرایند به دلیل موجود نبودن قطعه و یا استفاده از قطعه ی مشابه، برخی قطعات به روش فناوری آنالیز معکوس برای تحلیل معکوس مدار مونتاژ می شوند و قطعه مشابه قطعه قبلی با همان عملکرد در مدار جایگزین می شود. در این حالت متناسب با تغییر قطعه ممکن است نیاز به تغییر فوت پرینت یا سایر اجزای مرتبط با آن قطعه نیز در PCB وجود داشته باشد.
در مهندسی معکوس PCB اسناد قابل ارائه پس از فرایند مهندسی معکوس، لیست قطعات مدار (BOM) ، فایل شماتیک، سایر اسناد تولیدی مانند صفحه PCB Gerber و خود مدار چاپی PCB هستند.
با استفاده از این اسناد مهندسی، مونتاژ و لحیم کاری اجزای مدار ، تست و اشکال زدایی بردها انجام می شود تا نسخه مدار اصلی به عنوان برد نمونه تکمیل شود.
با توجه به اینکه کنترل تجهیزات الکترونیکی بوسیله ی بردهای الکترونیکی متعدد انجام می شود، فرایند مهندسی معکوس مدار چاپی می تواند به عنوان روشی کارامد جهت شبیه سازی و تولید مجدد بسیاری از محصولات الکترونیکی موجود در بازار مورد استفاده قرار گیرد.

کادر فنی شرکت سنجش ره اورد نیکان تاکنون طی قرارداد های متعددی با سازمان های دولتی و خصوصی مختلف بردهای مدارچاپی دو لایه و چند لایه را با موفقیت کامل مهندسی معکوس نموده و رضایت مشتریان را جلب نموده است.

در حال حاضر برند آزونیک بعنوان یکی از گزینه های اصلی مهندسی معکوس انواع تجهیزات الکترونیکی در شرق کشور و به ویژه مشهد، افتخار همکاری با سازمان بهره برداری قطار شهری مشهد، شهرداری مشهد، شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران، سازمان آب و فاضلاب، پارک علم و فناوری، سازمان مدیریت پسماند، سنگ اهن سنگان خواف و بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتی دیگر را داشته و بیش از 50 مورد پروژه طراحی یا مهندسی معکوس انواع بردها و یا ماژول های الکترونیکی تجهیزات خاص خارجی و داخلی را با موفقیت و جلب رضایت ۱۰۰٪ مشتریان به انجام رسانده است.