تعمیرات تخصصی

تعمیرات تخصصی مساویست با بازگشت سرمایه.

با عنایت به وجود تجهیزات الکترونیکی پیشرفته در سازمان ها و نهادهای مختلف و هزینه های هنگفت جهت تامین این تجهیزات، تعمیرات تخصصی تجهیزات الکترونیکی و آزمایشگاهی به عنوان نیاز روز جامعه و گامی موثر در کاهش هزینه‌های سربار سازمان ها و بازگشت سرمایه آنها شناسایی شده و در خط مشی شرکت قرار گرفت. به این ترتیب شرکت سنجش ره آورد نیکان در طول یک سال اخیر، فعالیت خود را در زمینه رفع عیب تخصصی تجهیزات الکترونیکی و آزمایشگاهی برای سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی آغاز نمود و مفتخر است طی این مدت با رفع خرابی تخصصی بیش از 200 تجهیز با تکنولوژی بالا، ضمن جلب رضایت مشتریان با هزینه ای مناسب بازگشت سرمایه بسیار قابل توجهی برای این سازمان‌ها و شرکت ها فراهم نموده است.