فک عملگر جانبی پیچی 1 تن آزونیک مدل AZS-SAS

قابلیت گیرایش تا 25 میل متر
تنظیم از دو سمت دستی
وزن کلی هر فک 4.2کیلوگرم
جنس فک ها از فولاد MO40
سخت کاری شده
پوشش نهایی بلک اکساید