پرس پانچ دستی هیدرولیک

جهت انجام آزمون کشش، خمش یا ضربه به روی قطعات مختلف لاستیکی و پلاستیکی، لازم است تا شکل برش خاصی از آزمونه ایجاد شده و به روی دستگاه آزمون کشش یا فشار یا ضربه نصب شود.
این شکل خاص از آزمونه که DIE (دای) نامیده می شود، معمولا به دو صورت ماشین کاری و یا پانچ تولید می شود. با توجه به اینکه فرآیند ماشین کاری روی مواد با سختی بالا مناسب است، برای قطعات لاستیکی و مواد نرم معمولا می توان از روش پانچ برای تولید نمونه آزمون استفاده نمود.
دستگاه پانچ دستی آزونیک، ابعاد و ظرفیت مناسب برای پانچ نمونه های آزمون را دارد.