عمومی

كامپيوتر صنعتی چیست؟

چرا از كامپیوترهای صنعتی استفاده می كنیم ؟ در اغلب صنایع سیستم ها بصورت 24/7 ( 7 روز هفته و 24 روز) كار می‌کنند گاهی در بعضی از صنایع خاموش شدن خط تولید یا خاموش شدن و از كار افتادن بعضی سیستمها خسارت جبران ناپذیری را به آن صنعت وارد می كند. به همین دلیل […]

ادامه مطلب