پانچ دنبل هیدرولیک 5 تن

پرس پانچ دستی هیدرولیک

پرس پانچ دستی هیدرولیک

جهت انجام آزمون کشش، خمش یا ضربه به روی قطعات مختلف لاستیکی و پلاستیکی، لازم است تا شکل برش خاصی از آزمونه ایجاد شده و به روی دستگاه آزمون کشش یا فشار یا ضربه نصب شود. این شکل خاص از آزمونه که DIE (دای) نامیده می شود، معمولا به دو صورت ماشین کاری و یا […]

ادامه مطلب