ترنسدیوسرھا

ترانسدیوسر اکتیو جریانی

ترانسدیوسر اکتیو جریانی

ترانسدیوسر اکتیو جریانی ( Transducer 75mV)   مدل: AZS-T75mVDC ورودی 75 میلی ولت حفاظت شده مستقیم رزولوشن انتقال 1:1000 خروجی اکتیو 4 تا 20 میلی آمپر استاندارد حفاظت اتصال کوتاه خروجی خروجی جریانی ایزوله از ورودی (تا 1000 VDC) فریم رک مونت تغذیه استاندارد 24 ولت (18 تا 36 ولت) حفاظت اضافه ولتاژ تغذیه ورودی […]

ادامه مطلب