دستگاه کشش و فشار دو ستونه ایستاده

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 15تن

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 15تن

در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص عملکرد در صنایع لاستیک، پلاستیک، فلزات و بتن و خاک برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد (مانند تنش تسلیم، تنش حداکثر، تنش در نقطه بحرانی، تنش در نقطه گسستگی، کرنش تسلیم، کرنش حداکثر، کرنش در نقطه بحرانی، کرنش در نقطه گسستگی، درصد ازدیاد طول، نیرو و جابجایی در […]

ادامه مطلب