دستگاه آزمون کشش و فشار یونیورسال

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 2تن

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 2تن

در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص عملکرد در صنایع لاستیک، پلاستیک، فلزات و بتن و خاک برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد (مانند تنش تسلیم، تنش حداکثر، تنش در نقطه بحرانی، تنش در نقطه گسستگی، کرنش تسلیم، کرنش حداکثر، کرنش در نقطه بحرانی، کرنش در نقطه گسستگی، درصد ازدیاد طول، نیرو و جابجایی در […]

ادامه مطلب
دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 15تن

دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال سرو الکتریکال 15تن

در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص عملکرد در صنایع لاستیک، پلاستیک، فلزات و بتن و خاک برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد (مانند تنش تسلیم، تنش حداکثر، تنش در نقطه بحرانی، تنش در نقطه گسستگی، کرنش تسلیم، کرنش حداکثر، کرنش در نقطه بحرانی، کرنش در نقطه گسستگی، درصد ازدیاد طول، نیرو و جابجایی در […]

ادامه مطلب
دستگاه کشش و فشار یونیورسال 5 تن مدل AZSTNS50

دستگاه کشش و فشار یونیورسال 5 تن مدل AZSTNS50

در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تشخیص عملکرد در صنایع لاستیک، پلاستیک، فلزات و بتن و خاک برای اندازه گیری خواص مکانیکی مواد (مانند تنش تسلیم، تنش حداکثر، تنش در نقطه بحرانی، تنش در نقطه گسستگی، کرنش تسلیم، کرنش حداکثر، کرنش در نقطه بحرانی، کرنش در نقطه گسستگی، درصد ازدیاد طول، نیرو و جابجایی در […]

ادامه مطلب
تنسایل

تنسایل

دستگاه تست کشش و فشار (تنسایل یونیورسال) آزونیک در نیروهای مختلف با مکانیزم بال اسکرو طراحی شده و ساخته می گردد. این تجهیزات با فک های متنوع بسته به کاربرد مورد نظر به مشتریان عزیز ارائه گردیده و نتایج آزمون را کاملا مطابق استاندارد بصورت فایل اکسل ارائه می کند. دستگاهای فشار و کشش یونیورسال آزونیک […]

ادامه مطلب